Tuesday, March 15, 2011

Solution for Device Error - BlackBerry 9800 Simulator - Filesystem too big

I have used different BlackBerry simulators including simulators of BlackBerry 8900, BlackBerry 9800 and BlackBerry 9530 with some of my projects and they were running really great. Recently, I have setup the whole Eclipse environment with BlackBerry Java Application development on my Laptop and when I tried to use the simulators available under BlackBerry JRE 5.0 and 6.0 I have received the following error.

Device_Error_BlackBerry_9800_Filesystem_too_big

When I Ignore this error, another following dialog displayed.

Application_Error_BlackBerry_9800_Simulator_Error_inside_JVM

And hitting Exit actually exits the simulator. I have to use BlackBerry 9800 simulator because with one of my current projects I have to set the Convenience key using APIs present under BlackBerry JRE 6.0 and need to test it on BlackBerry 9800 simulator. After spending a lot of time I finally solved the issue. So here now I am sharing the solution of the defined issue that works for me and I hope it may works for you. The solution is bit weird and sort of hit and try.


Solution with Eclipse

Right click on your project in Eclipse Project Explorer view. Go to Run As -> Run Configurations. Under the Run Configurations Window select Simulator -> Memory. Enter File System size in bytes. I have set the size to 157286400 and it works for me. 

Simulator_Memory_File_system_size(2528bytes)

Now Run and you will see the simulator running as shown below.

BlackBerry_9800_Simulator

Solution with fledgelauncher.exe

Go to the installation folder of your BlackBerry Smartphone Simulators 6.0, like on my system I have the path D:\Program Files\Research In Motion\BlackBerry Smartphone Simulators 6.0.0\6.0.0.141 (9800).

Search the file fledgelauncher.exe and run it. You will see the following dialog:

Launch_Simulator

From the drop down list above in the dialog select Create a new simulator profile. Select the Software Version, Handheld Model, enter a unique Profile Name and hit Configure.

Launch_Simulator_Create_New_Simulator_Profile

Following window will appear Create 9800 Profile. Under the Advanced tab enter Additional command line argument, /filesystem-size=157286400 and hit OK.

Create_9800_Profile

Now select Launch a simulator from the drop down list.

Launch_a_Simulator

Now select the new Profile that you have created and hit Go.

And here is your BlackBerry 9800 simulator running fine.

BlackBerry_9800_Simulator_New_Profile

Following is the BlackBerry 8900 simulator running great with the same Filesystem-size I have used above. 

BlackBerry_8900_Simulator

In case if the Filesystem-size=157286400 does not work for you then try to assign different value like try with 100MB(convert to bytes before using). I have assigned file system size 100MB and received the following error while running BlackBerry 9800 but it works fine for 8900. 

JVM_could_not_load

If you start receiving any type of error again then execute clean.bat and try again.

So just hit and try and Good Luck!

5 comments:

it's work but I can't connect to internet :(

Hi, can you please tell how do you decide upon the no.of bytes to be given and I am getting an error as "Access violation reading from 0x00000004". I will be very grateful if you can suggest some solution for this.

Thanks in advance

As I mentioned it is hit and try. 157286400 works for me. Try by reducing it or by increasing it.

đồng tâm
game mu
cho thuê nhà trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
số điện thoại tư vấn pháp luật miễn phí
văn phòng luật
tổng đài tư vấn pháp luật
dịch vụ thành lập công ty trọn gói

nói gì hơn. Lão tử không làm việc gì trái lương tâm, vậy mà bị hắn nhìn chằm chằm cũng cảm thấy chột dạ.”

“Đúng vậy, đúng vậy! Ta cũng có cảm giác này.”

“Chỉ là không biết tu vi của đại nhân ở cấp độ nào?” Một người viển vông nói.

“Thôi đi ông ơi, ngươi cái gì cũng không rõ mà lại còn dám xoi mói! Chỉ riêng phần trí tuệ này thì cho dù Ngự Tọa đại nhân không biết võ công cũng có sao đâu? Ngươi không thấy Đệ Nhũ Khinh Nhu sao?”

“Nói vậy cũng đúng!”

“Nhưng dù gì đi nữa, hình như Ngự Tọa đại nhân một chút võ công cùng không biết, bộ dạng tuy hào hoa phong nhã nhưng lại có chút ốm yếu, lớn lên khẳng định rất điển trai. Tướng tá yếu ớt là vậy, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người khác cảm thấy toàn thân rét run!”

"... ..."

"..."

Khi mọi người còn nói chuyện thì Thành Tử Ngang đã đứng dậy, đi tới gian phòng Sở Dương vừa vào. Phía sau lưng lập tức lại nổi lên một hồi bàn tán:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More